Φυσική - ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Φυσική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚHΣΕΙΣ > Γυμνάσιο

Δημιουργία και διαχείριση ομάδων
Παρουσιάσεις   
Φυλλα εργασιας                                                             
. Παυλικάκης)

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέτρηση χρόνου σε κύλιση με χρονόμετρο: φύλλο εργασίας
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Μέτρηση μάζας : παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Μέτρηση μάζας με ελατήριο : φύλλο εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

Μέτρηση όγκου: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Μέτρηση πυκνότητας υγρών: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Μέτρηση πυκνότητας στερεών: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Πυκνότητα - περιεκτικότητα: video
. Παπαγεωργάκη)

Πυκνότητα - θερμοκρασία: video
. Παπαγεωργάκη)

Μεταφορά θερμότητας και μεταβολή θερμοκρασίας: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Θερμική ισορροπία:  φύλλο εργασίας
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Πρόταση διδασκαλίας: Θερμική ισορροπία με χρήση θερμομέτρων       
παρουσίαση
 οδηγίες για διαγράμματα  κατακόρυφο μιλιμετρέ
(Δ. Οικονομίδης, 4ο Γ. Γλυφάδας)

Βαθμονόμηση θερμομέτρου: video
. Παπαγεωργάκη)

Φυσική Α΄ Γυμνασίου
. Αγγελίδου)

Φυσική Α΄ Γυμνασίου: Ψηφιακό σχολείο - Πιλοτική εφαρμογή
Οδηγίες και σύνδεσμοι για κάθε άσκηση

Προτεινόμενες ερωτήσεις στα φύλλα εργασίας 5,8, και 9
. Στογιάννος)

Η αξιολόγηση στα φύλλα εργασίας 5,8 και 9
. Στογιάννος)


Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μελέτη κινήσεων: φύλλο εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:  
παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Νόμος του Hook: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Νόμος του Hook:
φύλλο εργασίας
. Παπαγεωργάκη)
------------------------------------------------------------------------------------
Η ατμοσφαιρική πίεση και ένα κουτί αναψυκτικού: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Η ατμοσφαιρική πίεση και ένα μπαλόνι:
video
. Παπαγεωργάκη)

Ιδιοκατασκευή μανομέτρου: Μετρήσεις πίεσης και εύρεση πυκνότητας: φ. εργασίας   video
. Παπαγεωργάκη)

Υδροστατική πίεση: video
. Παπαγεωργάκη)

Αρχή του Pascal : παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Άνωση: παρουσίαση p.p.      φ. εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

Αρχή του Αρχιμήδη:
παρουσίαση p.p.   φ. εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

Άνωση- Αρχή του Αρχιμήδη φ. εργασίας
(Χ. Στογιάννος, Αθ. Μώλ, Κ. Παπαγεωργίου)

Διαστολή - συστολή στερεών - υγρών - αερίων  φ. εργασίας
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ψηφιακά πολύμετρα: video
. Παπαγεωργάκη)

Παρουσίαση για το ψηφιακό  πολύμετρο
. Στογιάννος)

Ηλεκτρισμός: Εμπόδια και στόχοι-εμπόδια
. Αγγελίδου)

Σενάριο διδασκαλίας Γ' τάξης στο ηλεκτρικό ρεύμα
. Στογιάννος)

Ιδιοκατασκευή κυκλωμάτων:  φ. εργασίας   video
Γ. Παπαγεωργάκη)

Παράγοντες από τους οποίου εξαρτάται η αντίσταση με μολύβι: φ. εργασίας
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Ο νόμος του Ohm: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Μελέτη λαμπτήρα:
παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά
:
παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Παράλληλη σύνδεση δύο αντιστατών
: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Βραχυκύκλωμα: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Βραχυκύκλωμα με σύρμα κουζίνας:
video
. Παπαγεωργάκη)

Νόμος του Ohm
 φ. εργασίας
. Στογιάννος)

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά: φ. εργασίας
. Στογιάννος)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κύματα: φ. εργασίας
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Κύματα με.. μαθητές (1ο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου) video
(
Γ. Παπαγεωργάκη)

Οι νόμοι του απλού εκκρεμούς: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Οι νόμοι του απλού εκκρεμούς: φ. εργασίας
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Ενέργεια εφαρμογές
. Παυλικάκης)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανάκλαση : παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Διάθλαση :
παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Η πορεία μιας ακτίνας που προσπίπτει σε καθρέφτη video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Η πορεία μιας ακτίνας από αέρα σε νερό και πάλι σε αέρα video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Ανάλυση φωτός: παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Μελέτη ειδώλου σε συγκλίνοντα φακό: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Το μάτι:
παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Διάθλαση-συγκλίνοντες φακοί  φ. εργασίας
. Στογιάννος)


Project Φυσικής Γ΄Γυμνασίου:

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμηση ενέργειας και σύνδεση με την προστασία του περιβάλλοντος
Κλιματική αλλαγή ΕΔΩ
Παρουσιάσεις ΕΔΩ
Posters ΕΔΩ
Φύλλα εργασίας ΕΔΩ
Projects ΕΔΩ

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης:

Τρείς  προσομοιώσεις
1) Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
2) Battery-Resistor Circuit
Μπορείτε να τις κάνετε download από τον ιστότοπο  
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
3) Το ταξίδι των ηλεκτρονίων
Μπορείτε να την κάνετε download από τον ιστότοπο  
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=18&Itemid=32

Τέσσερα βίντεο που υπάρχουν στο youtube
1) Το ρολόι της καταστροφής   http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/to-roloi-tis-katastrofis
2) Πράσινη ενέργεια http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/prasini-energeia
3) ΔΕΗ πλάνα από ορυχεία και ΑΗΣ  https://www.youtube.com/watch?v=2CzK19a5zgE
4) Νότιο πεδίο 1 https://www.youtube.com/watch?v=m4exa3rXJko
(Κ. Ιατρού)


Υλικό Photonics explorer Γυμνασίου:
Φωτεινά σήματα ΕΔΩ
Χρώματα ΕΔΩ


Το λογισμικό Tracker Video Analysis :

Εφαρμογές στις εργαστηριακές ασκήσεις του Γυμνασίου

1)
Οδηγός εκπαιδευτικού

2)Δραστηριότητα σελ. 25 βιβλίου μαθητή Β΄Γυμνασιου
Φύλλο εργασίας    Φωτογραφία Αρχείο tracker
Όλα σε ενα αρχείο
rar ΕΔΩ
. Στογιάννος)

3) Δραστηριότητα σελ. 27 βιβλίου μαθητή Β΄Γυμνασιου
Φύλλο εργασίας   Video
Αρχείο tracker
Όλα σε ενα αρχείο rar ΕΔΩ
. Στογιάννος)

4) Μέση ταχύτητα στιγμιαία ταχύτητα
Φύλλο εργασίας    Video
Αρχείο tracker
Όλα σε ενα αρχείο rar ΕΔΩ
. Στογιάννος)

5) Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας
Φύλλο εργασίας    Video
Αρχείο tracker
Όλα σε ενα αρχείο rar ΕΔΩ
. Στογιάννος)

6) Διάθλαση
Φύλλο εργασίας    Φωτογραφία
Αρχείο tracker
Όλα σε ενα αρχείο rar ΕΔΩ
. Στογιάννος)

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού απο το βιβλίο: Tracker λογισμικό ανάλυσης βίντεο του Βασίλη Νούση (Υπεύθυνου του ΕΚΦΕ Ηγουμενίτσας)
ΕΔΩΠροσομοιώσεις Interactive Physics

(Μ. Κουμπιάδης) 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού