Χημεία - ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Χημεία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚHΣΕΙΣ > ΓΕΛ

Πρώτη μέρα στο εργαστήριο Χημείας
(Μπ. Καρακώστας)

Πως μετράμε με τον ογκομετρικό κύλινδρο
(Μπ. Καρακώστας)

Χρήση πουάρ 3 σημείων για μεταφορά διαλυμάτων με σιφώνιο
(Μπ. Καρακώστας)

Φορητό πεχάμετρο ΗΙ8314
(Μπ. Καρακώστας)

Α'  ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγωγιμότητα υδατικών διαλυμάτων:  
φ. εργασίας    video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Οξέα, βάσεις και μέτρηση pH με διάφορες μεθόδους:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Αντιδράσεις σύνθεσης:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Αντιδράσεις διάσπασης: video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Αντιδράσεις εξουδετέρωσης:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)


Διπλή αντικατάσταση: φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Διπλή αντικατάσταση με απαντήσεις
: φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Ανίχνευση ανιόντων:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Ανίχνευση κατιόντων:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Χημικές αντιδράσεις και ταυτοποίηση ιόντων:
διδακτική πρόταση   φ. εργασίας   επιφάνεια εργασίας
(Σωκράτης Μοσχοβίτης)

Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων : φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Αν. Δαζέας)

Όξινη βροχή: video
(N. Yφαντής, Α. Δρούγκα)

Διδακτική πρόταση για τις χημικές αντιδράσεις: φ. εργασίας
1ο Μάθημα
2ο Μάθημα
3ο Μάθημα
4ο Μάθημα
5ο Μάθημα

(Ε. Γιακουμάκης)

Έννοια mol–Σχετική μοριακή μάζα : φ. εργασίας
Έννοια mol–Σχετική μοριακή μάζα : παρουσίαση
(Αικατερίνη Σκαλτσά)

Παρασκευή διαλύματος ορισμένης περιεκτικότητας: παρουσίαση
(Μπ. Καρακώστας)

Παρασκευή διαλύματος συγκεκριμένης συγκέντρωσης και αραίωση: video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Αγωγιμότητα διαλυμάτων : παρουσίαση
(Χ. Στογιάννος)

Προτάσεις για δημιουργικές εργασίες με πειραματικές δραστηριότητες
A΄ τάξη:  Σχεδίαση πειραματικής καμπύλης διαλυτότητας του KNO3 στο νερό σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία  ΕΔΩ  (Χ. Στογιάννος)
Β΄ Τάξη:
Μέτρηση της οξύτητας δειγμάτων ελαιολάδου  ΕΔΩ (Χ. Στογιάννος)
Β΄ Τάξη:
Το σαπούνι στη ζωή μας  ΕΔΩ  (Αικ. Σκαλτσά)Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαλυτότητα οργανικών ενώσεων σε πολικούς και μη πολικούς διαλύτες:  φ. εργασίας    video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Οξείδωση αλκοολών: φ. εργασίας
(Αικατερίνη Σκαλτσά)

Οξείδωση αλκοολών: φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Οξείξωση γλυκερίνης : παρουσίαση
(Μπ. Καρακώστας)

Παρασκευή και ανίχνευση αιθανάλης:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)


Ανίχνευση Υδατανθράκων: φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων
: φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Ανίχνευση υδατανθράκων: video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Παρασκευή σαπουνιού:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)


Οδηγίες παρασκευής διαλυμάτων για τις ασκήσεις
φ. εργασίας
α) Οξείδωση αλκοολών
β) Οξείδωση αλδευδών
γ) Ανίχνευση υδατανθράκων
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Καμπύλη αντίδρασης:  
φ. εργασίας  video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Χημική κινητική : φ. εργασίας

Χημική ισορροπία : φ. εργασίας

Θερμοχημεία
: φ. εργασίας
(Αικατερίνη Σκαλτσά)

Αραίωση ισχυρού οξέος και pH:
video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Αραίωση ισχυρής βάσης και pH: video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Αραίωση ασθενούς οξέος και pH : video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)


Αραίωση ασθενούς βάσης και pH : video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Ρυθμιστικά διαλύματα με εξουδετέρωση: video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Ρυθμιστικά διαλύματα με ανάμιξη: video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Ρυθμιστικά διαλύματα: φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Τεχνικές ογκομέτρισης διαλύματος ασθενούς οξέως απο ισχυρή βάση : παρουσίαση
(Μπ. Καρακώστας)

Περιεκτικότητα του ξυδιού σε οξικό οξύ και καμπύλη ογκομέτρησης: video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του ξυδιού σε οξικό (αιθανικό) οξύ με την ογκομετρική μέθοδο : φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Παρατηρήσεις σχετικές με την εργαστηριακή άσκηση του προσδιορισμού της περιεκτικότητας του ξυδιού σε αιθανικό οξύ με την ογκομετρική μέθοδο
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Οξύτητα του ελαιολάδου: φ. εργασίας
(Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας)

Φαινόμενο Tyndall με την αντίδραση Θειοθειώδους νατρίου και Υδροχλωρικού οξέος:  κείμενο παρουσίαση
(Κατερίνα Σκαλτσά)

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού