Σχ. εργαστήρια Φυσικών Επιστημών - ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Σχ. εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

Σχ. εργαστήρια και Υπεύθυνοι

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πληροφορίες και οδηγίες για την δημιουργία και τον εξοπλισμό των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών βρίσκονται στην αντίστοιχη σελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ:

Συγκεκριμένα:

Οδηγός Μελετών για τα Διδακτήρια όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης, ΟΣΚ, 2008 (σελ 41 έως 44)

Οδηγός Μελετών για τα Διδακτήρια όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης, ΟΣΚ, 2010 (σελ 46 έως 48)

Όπως αναφέρεται, "ο
ι προδιαγραφές των εργαστηρίων Γενικών Λυκείων, που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006, ενώ δίνουν ένα λεπτομερές πλαίσιο του πως πρέπει να είναι διαμορφωμένος και εξοπλισμένος ο χώρος του ΣΕΦΕ, θεωρούμε ότι προοριζόταν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη δράση και επιπλέον κάποιες από τις προδιαγραφές αποδείχτηκαν μη λειτουργικές. Θεωρούμε ότι ο παραπάνω οδηγός του ΟΣΚ έχει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογής και ευελιξία".
Επίσης, το 1993, το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει 36σέλιδο οδηγό με τίτλο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ, Σημειώσεις για την οργάνωση του χώρου” με προδιαγραφές του χώρου που προορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ, Σημειώσεις για την οργάνωση του χώρου (Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, 1993)


ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αντιδραστήρια που δεν νπρέπει να αναμιγνύονται

Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος

Πρώτες βοήθειες σχετικά με τα αντιδραστήρια

Ταμπέλες επικίνδυνων ουσιών 1  2


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εγκεκριμένος πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού γυμνασίου 09-05-2005

Εγκεκριμένος πίνακας πλήρους εξοπλισμού γυμνασίου_09-05-2005


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατάλογος και προδιαγραφές ανά κατηγορία στην αντίστοιχη σελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ

Κατάλογος εξοπλισμού Σχολικών Εργαστηρίων Εναίων Λυκείων (2000 - 2006)


ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΕΦΕ

Μη αλλαγή χρήσης Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών
19496/Δ2/13-11-2017

Σχετικά:

Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε σχολεία

Αποκλειστική χρήση Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Κατά το μέρος που αφορά στην χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών


Κοινή χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών από συστεγαζόμενες μονάδες
185103/Δ2/31-10-2017


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού