Χημεία - ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Χημεία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚHΣΕΙΣ > Γυμνάσιο

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαχωρισμός μιγμάτων


Απόχυση:   video
. Παπαγεωργάκη)

Χρωματογραφία: video
. Παπαγεωργάκη)

Διήθηση: video
. Παπαγεωργάκη)
  
Εξάτμιση: video
. Παπαγεωργάκη)

Απόσταξη - Αυτοσχέδια συσκευή:  video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Παρασκευή διαλυμάτων


Περιεκτικότητας μάζα προς όγκο : video
. Παπαγεωργάκη)

Περιεκτικότητας όγκος προς όγκο : video
. Παπαγεωργάκη)

Σημείο βρασμού νερού και διαλυμάτων : video
. Παπαγεωργάκη)

Διδακτική πρόταση στα διαλύματα
(Χ. Στογιάννος)

----------------------------------------------------------------------------------

Αγωγιμότητα διαλύματος NaCl : video
. Παπαγεωργάκη)

Ηλεκτρόλυση του νερού : video
. Παπαγεωργάκη)

---------------------------------------------------------------------
Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα : video
. Παπαγεωργάκη)

Παρασκευή και ανίχνευση οξυγόνου: video
. Παπαγεωργάκη)

Παρασκευή και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα : video
. Παπαγεωργάκη)

Παρασκευή και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα με διάσπαση ανθρ. αλάτων:  video
(Ν. Υφαντής, Αν. Δρούγκα)

Μεταφρασμένα φύλλα εργασίας του εκπαιδευτικού πακέτου UNESCO Global Microscience Experiments Project
1. Παρασκευή  
CO2      
2.
Παρασκευή  CΟ2 κατά την αναπνοή
3. Διάλυση
CΟ2 στο νερό
4. Επίδραση
CΟ2 στην καύση
(Μαυροματίδης)


Γ
΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αποχρωματισμός διαλυμάτων με ενεργό άνθρακα : video
. Παπαγεωργάκη)

Αλκοολόμετρο : video
. Παπαγεωργάκη)

---------------------------------------------------------------------

Οξέα, βάσεις και μέτρηση pH με διάφορες μεθόδους:  video
. Παπαγεωργάκη)

Διαδοχικές αλλαγές στο χρώμα με οξύ, βάση και δείκτη : video
. Παπαγεωργάκη)

Επίδραση οξέος σε μάρμαρο:
video
. Παπαγεωργάκη)

Επίδραση σόδας σε ξύδι :
video
. Παπαγεωργάκη)

Επίδραση οξέος σε μέταλλα : video
. Παπαγεωργάκη)

Αραίωση οξέος και pH:
video
. Παπαγεωργάκη)

Αραίωση βάσης και pH:
video
. Παπαγεωργάκη)


Μεταφρασμένα φύλλα εργασίας  του εκπαιδευτικού πακέτου UNESCO Global Microscience Experiments Project
1. Ηλεκτρόλυση
2. Ιδιότητες οξέων - βάσεων
3. Εισαγωγή στην ογκομετρική μέθοδο
4. Παρασκευή και ανίχνευση Οξυγόνου
5. Παρασκευή και ανίχνευση Υδρογόνου
(Χρ. Στογιάννος)

Όλα τα φύλλα εργασίας του εκπαιδευτικού πακέτου UNESCO Global Microscience Experiments Project στα Αγγλικά
:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001491/149133E.pdfΜέτρηση του pH

Διδακτική πρόταση στην εξουδετέρωση
(Χ. Στογιάννος)

Μέτρηση του pH- Εξουδετέρωση
(Ε. Γιακουμάκης, Χ. Καρακώστας, Γ. Καπελώνης)

Διαφάνεια για pH με κόκκινο λάχανο

Όξινη βροχή: Κείμενα και πειράματα
(Κ. Ρόζη)

Όξινη βροχή: Παρουσίαση
(Κ. Ρόζη)

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού