Χημεία - ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Χημεία

Εκπαιδευτικό υλικό > Γυμνάσιο

Προτάσεις εργαστηριακών δραστηριοτήτων Χημείας Γυμνασίου

2016-17
Μεταφρασμένα φύλλα εργασίας του εκπαιδευτικού πακέτου UNESCO Global Microscience Experiments Project

fila_ergasias_mayromatidis,

fila_ergasias_stogiannos

Όλα τα φύλλα εργασίας του εκπαιδευτικού πακέτου UNESCO Global Microscience Experiments Project στα Αγγλικά

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001491/149133E.pdf


2015-16

Διδακτική πρόταση στην εξουδετέρωση (Γ΄Γυμνασίου)
(Χ. Στογιάννος)

Διδακτική πρόταση στα διαλύματα (Β΄Γυμνασίου)

(Χ. Στογιάννος)

2014-15

Μέτρηση του pH- Εξουδετέρωση
(Ε. Γιακουμάκης, Χ. Καρακώστας, Γ. Καπελώνης)

Διαφάνεια για pH με κόκκινο λάχανο

Όξινη βροχή: Κείμενα και πειράματα
(Κορίνα Ρόζη)

Όξινη βροχή: Παρουσίαση
(Κορίνα Ρόζη)

 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού