Φυσική - ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Φυσική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚHΣΕΙΣ > ΓΕΛ

Δημιουργία και διαχείριση ομάδων
Παρουσιάσεις   
Φυλλα εργασιας
(
Γ. Παυλικάκης)

Αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης,  Σημαντικά ψηφία –  Στρογγυλοποίηση, Γραφικές παραστάσεις
: Πρόταση διδασκαλίας
(Χ. Στογιάννος)

Πρόταση διδασκαλίας εργαστηριακών ασκήσεων και επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων, σύμφωνα με τιςοδηγίες για την διδασκαλία της Φυσικής για το σχ. έτος 2021 - 2022
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέτρηση μήκους χρόνου μάζας δύναμης : φ. εργασίας
(Κ. Παπαγεωργίου, Θ. Μωλ, Δ. Σαμοθράκης, Χ. Στογιάννος)

Παρουσίαση χρονομετρητή: φ. εργασίας
(Κ. Παπαγεωργίου, Θ. Μωλ)

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:
παρουσίαση p.p.
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Μελέτη κινήσεων με ροή σταγόνων:  
φ. εργασίας  video
. Παπαγεωργάκη)

Μελέτη ευθ. ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης
: φ. εργασίας
(Κ. Παπαγεωργίου, Θ. Μωλ)

Δύο μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων σε πειράματα κίνησης: φ. εργασίας
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Ε.Ο.Ε.Κ. με χρήση κινητού τηλεφώνου:
παρουσίαση
Ε.Ο.Ε.Κ. με χρήση κινητού τηλεφώνου:
φ. εργασίας
(Χ. Στογιάννος)

Ελεύθερη πτώση,εύρεση του g: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)  

Νόμος του Hook: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)
 
Πρόταση διδασκαλίας για την τριβή
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
(Χ. Στογιάννος)

Υπολογισμός συντελεστή τριβής ολίσθησης
: φ. εργασίας
(Ε. Καρβέλας  Ε. Δαφνή Ε.Κ.Φ.Ε Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου
E. Δαφνή, Μουσικό Σχολείο Ρόδου)

Υπολογισμός συντελεστή τριβής ολίσθησης σε Ε.Ο.Ε.Κ.: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας με 2 φωτοπύλες: video
φύλλο εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας με πολλές φωτοπύλες: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας με αρχείο Tracker: επεξεργασμένο αρχείο
(πρέπει στο Η/Υ να υπάρχουν τα
Tracker και Java)
. Παπαγεωργάκη)


Αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (1)
: φ. εργασίας
(Θ. Μωλ, Χ. Στογιάννος, Κ. Παπαγεωργίου)

Αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (2) : φ. εργασίας
(Χ. Στογιάννος)


Αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (3)
: φ. εργασίας
(Χ. Στογιάννος)


Προτάσεις για δημιουργικές εργασίες με πειραματικές δραστηριότητες
Α΄ τάξης

Πειραματικός προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας (g) με εφαρμογές κινητού τηλεφώνου
(Χ. Στογιάννος)Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φόρτιση με μηχανή Wimshurst:  video
(Αν. Δρούγκα)

Επαλήθευση του νόμου του Coulomb: video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Μέτρηση δυναμικού σε ηλεκτρικά πεδία με απλά υλικά:  φ. εργασίας  video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Ηλεκτρικές πηγές και το πείραμα Oersted
: παρουσίαση
Ηλεκτρικές πηγές : φ. αξιολόγησης
(Χ. Στογιάννος)

Πολύμετρο: παρουσίαση
(Χ. Στογιάννος)

Πολύμετρα: video
. Παπαγεωργάκη)

Μέτρηση δυναμικού σε ηλεκτρικά πεδία : παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Ο νόμος του Ohm : παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Μελέτη λαμπτήρα :
παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Κανόνες kirchoff: Παρουσιάση
Κανόνες kirchoff
: φ. εργασίας
(Χ. Στογιάννος)

Οι νόμοι του Kirchhoff :
παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Παράλληλη σύνδεση αντιστατών :
παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Βραχυκύκλωμα: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Ενεργειακή μελέτη κυκλώματος με πηγή και ωμικό αντιστάτη: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Ενεργειακή μελέτη κυκλώματος : φ. εργασίας
(Κ. Παπαγεωργίου, Θ. Μωλ)

Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής:
παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής : φ. εργασίας
(Θ. Μωλ, Χ. Στογιάννος, Κ. Παπαγεωργίου)


Εφαρμογές: Ηλιακός φούρνος, ηλιακός φορτιστής: video
(Αν. Δρούγκα)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανάκλαση :
παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Ολική ανάκλαση - εφαρμογή στις οπτικές ίνες video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Διάθλαση: παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Μπορεί το φως να διαδοθεί καμπυλόγραμμα; video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Ανάλυση του φωτός:
παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Μελέτη ειδώλου σε συγκλίνοντα φακό:
παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Το μάτι :
παρουσίαση pp
. Παπαγεωργάκη)

Συνεχή και γραμμικά φάσματα:
video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Αυτοσχέδιο φασματοσκόπιο  κατασκευή
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Πρόταση διδασκαλιας στά φάσματα με εργαστηριακη δραστηριότητα
παρουσίαση
φ. εργασίας

(Χ. Στογιάννος)

Παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων: φ. εργασίας
ΕΚΦΕ  ΑΛΙΜΟΥ(Προσαρμογή  από  Φ.Ε. ΕΚΦΕ Ν.Φιλαδελφειας)Προτάσεις για δημιουργικές εργασίες με πειραματικές δραστηριότητες Β΄ τάξης
 
Μέτρηση ειδικής θερμότητας του νερού
(Χ. Στογιάννος)
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα
(Χ. Στογιάννος)Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΎ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


Οριζόντια βολή: Πραγματοποιημένη άσκηση
φύλλο εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

Σχέση περιόδου - κεντρομόλου δύναμης στην ομαλή κυκλίκή κίνηση με απλά υλικά:  φ. εργασίας video
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Αρχή διατήρησης της ορμής
: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Μια μελέτη πλαστικής κρούσης: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Αρχή διατήρησης της ορμής σε κρούσεις : φ. εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

Νόμος του Boyle - ισόθερμες μεταβολές: video
. Παπαγεωργάκη)

Νόμος του Charles - ισόχωρες μεταβολές : video
. Παπαγεωργάκη)

Νόμος του Gay - Lussac ισοβαρείς μεταβολές
: video
(Γεωργία Παπαγεωργάκη)


Ισόθερμη μεταβολή
: φ. εργασίας
(Θ. Μωλ, Χ. Στογιάννος, Κ. Παπαγεωργίου)

Ισόχωρη μεταβολή
: φ. εργασίας
(Θ. Μωλ, Χ. Στογιάννος, Κ. Παπαγεωργίου)

Ισοβαρής μεταβολή
: φ. εργασίας
(Θ. Μωλ, Χ. Στογιάννος, Κ. Παπαγεωργίου)

Καταστατική εξίσωση
: φ. εργασίας
(Θ. Μωλ, Χ. Στογιάννος, Κ. Παπαγεωργίου)Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ

Μαγνητικά πεδία: video
. Παπαγεωργάκη)

Πείραμα Oersted
: video
. Παπαγεωργάκη)

Δύναμη Laplace
: video
. Παπαγεωργάκη)

Δύναμη Laplace - σχέση με ένταση ρεύματος:
παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη - πρόταση του ΕΚΦΕ Κέρκυρας)

Μέτρηση της δύναμης Laplace : φ. εργασίας
(
Πρόταση του ΕΚΦΕ Κέρκυρας)

Πειράματα με τη συσκευή μέτρησης του λόγου e/m

Ρύθμιση της συσκευής                          φύλλο οδηγιών
Κίμηση ηλεκτρονίων σε ηλεκτρικό πεδίο
φύλλο οδηγιών
Δύναμη
Lorentz                                   φύλλο οδηγιών
Μέτρηση λόγου
e/m                             φύλλο οδηγιών
Δύναμη
Laplace                                   φύλλο οδηγιών
(Γ. Παπαγεωργάκη)

Επίδραση μαγνήτη στη φωτεινή κηλίδα παλμογράφου: video
. Παπαγεωργάκη)

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή: video
. Παπαγεωργάκη)

Ηλεκτροκινητήρας:
video
. Παπαγεωργάκη)

Μέτρηση συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης με παλμογράφο:
video
. Παπαγεωργάκη)

Πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού: video
(
Αν. Δρούγκα, Ν. Υφαντής)

Παλμογράφος: ασκήσεις
(
Α. Μωλ)  

Παλμογράφος:
Θεωρητικές επισημάνσεις , οδηγίες χρήσης, ασκήσεις
(Χ. Στογιάννος)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
****Για να ανοίξετε τα αρχεία Tracker, πρέπει να έχετε κατεβάσει στον Η/Υ τα : 'Tracker' και 'Java'

Ενέργεια ταλάντωσης:    αρχείο Tracker

Α. Μελέτη αμείωτης και φθίνουσας ταλάντωσης και υπολογισμός του Λ με αρχεία Tracker

Ταλάντωση σε αέρα:       αρχείο Tracker
Ταλάντωση σε νερό:       αρχείο Tracker
Ταλάντωση σε ηλιέλαιο:  αρχείο Tracker

        ή

Β. Μελέτη αμείωτης και φθίνουσας ταλάντωσης και υπολογισμός του Λ
με προβολή των video των ταλαντώσεων και φύλλα εργασίας
ταλάντωση σε αέρα
ταλάντωση σε νερό
ταλάντωση σε ηλιέλαιο  και
Φθίνουσες ταλαντώσεις
φ. εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Μελέτη στασίμων ηχητικών κυμάτων
: φ. εργασίας
(Χ. Στογιάννος)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Υδροστατική πίεση:
video
. Παπαγεωργάκη)

Αρχή του Pascal: παρουσίαση p.p.
. Παπαγεωργάκη)

Είδη ροών: video
. Παπαγεωργάκη)

Περιπτώσεις Bernoulli A :
video
. Παπαγεωργάκη)

Περιπτώσεις Bernoulli B
: video
. Παπαγεωργάκη)

Οριζόντια απόσταση φλέβας νερού - βάθος στομίου:
video
. Παπαγεωργάκη)

Οριζόντια βολή - Torricelli, σε πραγματικά ρευστά: video
. Παπαγεωργάκη)

Υδροστρόβιλος : video
. Παπαγεωργάκη)

Μελετη του ιξώδους υγρού
: φ. εργασίας
(Χ. Στογιάννος)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μέτρηση της ροπής αδράνειας κυλίνδρου : φ. εργασίας
(Χ. Στογιάννος)

Μέτρηση ροπής αδρανείας κοίλου κυλίνδρου:
video
φύλλο εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

Κύλιση σωμάτων - αιτίες σφαλμάτων: video
φύλλο εργασίας
. Παπαγεωργάκη)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου και οι περιορισμοί της    pdf    
Πείραμα 1: Κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων - συχνότητα
 pdf   video
Πείραμα 2: Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος - τάση. Ίδια συαχνότητα, διαφορετική ένταση φωτισμού pdf    video
Πείραμα 3: Η ένταση του ρεύματος σε σχέση με την τάση για τρεις συχνότητες  pdf   video
Πείραμα 4: Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος - απόσταση φωτεινής πηγής  pdf   
(Γ. Παπαγεωργάκη)


Το μυστήριο της σκοτεινής υλης (εκπαιδευτικό υλικό απο
CERN)

Οδηγός εκπαιδευτικού ΕΔΩ
Μεταφρασμένος οδηγός εκπαιδευτικού
ΕΔΩ
Μεταφρασμένα φύλλα δραστηριοτήτων
ΕΔΩ
(Χ. Στογιάννος)
Το λογισμικό Tracker Video Analysis

Εφαρμογές στις εργαστηριακές ασκήσεις Λυκείου

1) Οδηγός εκπαιδευτικού
Οδηγίες χρήσης του λογισμικού απο το βιβλίο:
Tracker λογισμικό ανάλυσης βίντεο του Βασίλη Νούση (Υπεύθυνου του ΕΚΦΕ Ηγουμενίτσας)
ΕΔΩ

2)
Διδακτική πρόταση στην Ε.Ο.Ε.Κ. (Α΄Λυκείου) με το λογισμικό tracker
Φύλλο εργασίας    Video  Αρχείο tracker
Όλα σε ενα αρχείο rar ΕΔΩ

(Χ. Στογιάννος)

3) Διδακτική προταση στην A.A.T. (
Γ΄Λυκείου-θετικού προσανατολισμού ) με το λογισμικό tracker
Φύλλο εργασίας   Video Αρχείο tracker
Όλα σε ενα αρχείο rar ΕΔΩ

(Χ. Στογιάννος)


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού