Φυσική - ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Φυσική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚHΣΕΙΣ > ΕΠΑΛ


Α΄ ΕΠΑΛ

Ο νόμος του Hook
 πραγματοποιημένη άσκηση

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση   
πραγματοποιημένη άσκηση

Ευθύγραμμη ομαλά επιταυνόμενη κίνηση   
πραγματοποιημένη άσκηση

Β΄ ΕΠΑΛ

Το πείραμα του Oersted   πραγματοποιημένη άσκηση

Πολύμετρα

Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού καταναλωτή   
πραγματοποιημένη άσκηση

Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής   
πραγματοποιημένη άσκηση

Γ΄ ΕΠΑΛ

Δύναμη Laplace   
πραγματοποιημένη άσκηση

Φαινόμενα επαγωγής, ηλεκτρομαγνήτης  πραγματοποιημένη άσκηση

Ανάκλαση   
πραγματοποιημένη άσκηση

Διάθλαση   
πραγματοποιημένη άσκηση

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού